• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Kurucular Kurulu Özdeğerlendirme Toplantımız yapıldı

Dernek yönetim organlarımız birleşik starteji toplantısı gerçekleştirdi.

3 Mayıs 2013 günü Dernek Ofisimizde gerçekleştirilen toplantıya kurucu üyelerimiz katıldı ve gelecekte yapılacak çalışmalarımız planlandı.Screen shot 2013-05-11 at 00.02.17

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 43
Üste Çık