• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Amacımız

Derneğin amacı, etik pazarlama kavramını savunmak, etik pazarlama uygulamalarının ilgili kesimlerce benimsenmesini ve üyelerinin etik uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak; piyasa koşullarının yasal ve ahlaki değerlerle düzenlenmesine eğitimli pazarlama profesyonelleri kanalıyla ve toplumu aydınlatan eğitim ve projelerle destek vermek; pazarlama kavramı içinde yer alan alanlarda çalışan yönetici ve uygulamacıların mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak ve pazarlama eğitimi alan üniversite öğrencilerine meslek bilinci ve sorumluluğunu aşılamaktır.

 

Üste Çık