• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Misyonumuz

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere eğitim ve projeleri hayata geçirmek için pazarlama bilimi ve uygulamalarının ulusal ve uluslararası etik kurallara uygun olarak gelişmesini, yayılmasını ve toplumca benimsenmesini sağlamak,

Pazarlama uygulamalarında esas alınacak etik ilkelerin belirlenmesi ve işletmeler, tüketiciler, devlet mercileri ve sivil toplum örgütleriyle  işbirliği yapmak,

Pazarlama alanında amaca yönelik yasa, kararname ve yönetmeliklerin yayınlanması, yasaların hazırlanması sırasında bir mesleki sivil toplum kuruluşu olarak görüş bildirmek;

Pazarlama profesyonellerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bilgilenme ve bilgilendirme amacıyla araştırmalar yapmak/yaptırmak; araştırmaları yönlendirmek, destek sağlamak, danışmanlık yapmak.

Üste Çık