• Eğitimliyiz, etik pazarlama anlayışını savunuyoruz.
  • »Yasalara uygun ve etik davranmayı taahhüt ediyoruz.
  • »Mesleğimizin onurunu korumak ve savunmak için temel haklar arıyoruz.

Prof.Dr.Muazzez Babacan Konferansı:Pazarlama Ahlakının Osmanlıdaki Kökleri

Slide1

Prof.Dr.Muazzez Babacan tarafından verilen ve  7 Nisan 2013 tarihinde DESEM Mavi Salon’da gerçekleştirilenkonferansta “Pazarlama Ahlakının Osmanlıdaki Kökleri:Ahilik Kurumu” ele alınmıştr.

Ahilik örgütlemesinin tarihi, kültürel ve mesleki boyutlarının analiz edildiği konferansta, ahlak kavramının mesleki yansımalarının günümüzde de sürdüğü; günümüzde hukuk kurallarının özdenetim yerine dış denetim sağladığı, Ahilik kurmunun bir özdenetim yapısı olarak çok değerli kökler saldığı vurgulanmıştır.

Konferansa dernek üyelerinin yanı sıra Sosyal Medya Derneği üyeleri ve DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Güldem Cerit de dinleyici olarak katılmışlardır.

Screen shot 2013-05-11 at 17.11.25

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 43
Üste Çık